mekynec kaple

Obec Měkynec se nachází v okrese Strakonice, kraj Jihočeský, zhruba 5,5 km severozápadně od Bavorova a 11 km západně od Vodňan. Vesnicí, rozloženou kolem velkého návesního rybníka protéká Měkynecký potok.

  VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

*Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3

*Oznámení o doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Měkynec

 *Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

      - přílohy: Seznam obcí v povodí Labe

                    Národní plán povodí Labe

  ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OZ

 * Zápis z ustavující schůze

 * Zápis z 1. schůze konané dne 6.12.2014

 * Zápis z 2. schůze konané dne 30.12.2014

 * Záměr pronajmout pozemky

  

  VÝROČNÍ ZPRÁVY

* Závěrečný účet za rok 2016

     - 1. část   -2.část   -3.část   -4.část   -5.část

* Výroční zpráva obce 2017

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

      - A1   - A2   - A3   - A4   - A5   - A6   - A7   - A8   - A9

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

      - 1. část   - 2. část   - 3. část   - 4. část

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 

      - 1. část   - 2. část   - 3. část   - 4. část

 

ROZPOČTY

 * Rozpočtový výhled 2017 - 2019

 * Návrh rozpočtu 2017

 * Schválený rozpočet roku 2017

 * Rozpočtové opatření č. 1 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 2 / 2017

 * Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

 * Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 

 * Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 

 * Rozpočtové opatření č. 6 / 2017 

 

  ARCHIV ÚD

 * Závěrečný účet za rok 2012 

 * Závěrečný účet za rok 2013

 * Rozvaha 2013

 * Výkaz FIN 2013 

 * Návrh rozpočtu 2014

 * Návrh rozpočtu 2015

 * Návrh rozpočtu 2016